فصلنامه مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف

فصلنامه مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف

Management and use of non-conventional watersپوستر فصلنامه مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف

نشریه‌ی علمی "مدیریت و کاربرد آب‌های نامتعارف" پذیرای مقالات فارسی در انواع مقاله کامل علمی پژوهشی و مقاله گزارش کوتاه (گزارش فنی) است.  

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

با عنایت به نامه ی شماره ۲۷/۱۱/۱/۹۶۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ در خصوص راه اندازی نشریه مدیریت و کاربرد آب های نا متعارف، مراتب در هجدهمین جلسه کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مطرح و با راه اندازی نشریه موافقت شد.

مجله مدیریت و کاربرد آب‌های نامتعارف با هدف ارزیابی فرصت‌ها، نگرانی‌ها، مخاطرات، چالش‌ها و تهدید آب‌های نامتعارف و به منظور هم‌افزایی و جامعیت بخشی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی تخصصی و بین رشته‌ای مرتبط با این آب‌ها، سعی دارد تا به شکل تخصصی از جهات مختلف به موضوع مدیریت و کاربرد آب­‌های نامتعارف بپردازد.   

 

محورهای مرتبط با نشریه   :                                                                  

ذخیره سازی آب‌های نامتعارف                           
بازچرخانی آب‌های نامتعارف
کاربرد و استفاده از آب‌های نامتعارف
دفع و رهاسازی آب‌های نامتعارف


انواع آب‌های نامتعارف موضوع مجله:

پساب‌ها و فاضلاب‌های شهری و صنعتی
پساب‌ها و زه‌آب‌های کشاورزی
پساب‌های بیمارستانی و خاص
آب‌های خاکستری
پساب سیستم‌های آب شیرین‌کن
آب دریا
آب‌های شور
منابع آب متاثر از آب‌های نامتعارف


زمینه‌های موضوعات مجله:

مهندسی عمران
مهندسی آب و آبیاری
خاکشناسی و علوم خاک
زراعت
محیط زیست
آب‌های زیرزمینی
شیلات و آبزیان
بهداشت محیط، سلامت عمومی
علوم پزشکی
شیمی آب 
میکروبیولوژی
حقوق محیط زیست
جامعه شناسی
روانشناسی