دانشنامه علم جامعه شناسی ایران

دانشنامه علم جامعه شناسی ایران

Encyclopedia of Sociology of Iranپوستر دانشنامه علم جامعه شناسی ایران

دانش جامعه شناسی بخاطر وسعت و تنوع مباحث و به واسطه خصلت انتقادی اش با جریان های روشنفکری کشور و اصحاب رسانه های جمعی مرتبط می باشد. به این دلیل موضوع هایی مانند عدالت، آزادی، دموکراسی خواهی، طرفداری از حقوق زنان، نوگرایی دینی و مسائل زیست محیطی؛ کانون مشترک گفتگو و اندیشه ورزی میان آنها هستند و در خلال این قبیل بده بستان ها جامعه شناسی حوزه نفوذ خود را به عرصه عمومی بسط داده است.

اکنون پس از سال ها فعالیت مستمر، ضروری و شایسته است دستاوردهای جامعه شناسی کشور در یک مجموعه واحد و با سبک و سیاقی هماهنگ و منسجم تحت عنوان «دانشنامه علم جامعه شناسی ایران» درج شود. چنین اثری که با اتکاء به توشه و توان اجتماع علمی این حوزه به رشته تحریر در می آید، نقش قابل ملاحظه ای در بسط مبانی معرفتی جامعه شناسی ایران خواهد داشت.

از آنجا که در خصوص تدوین دانشنامه جامعه شناسی ایران تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته بنابراین به انجام رساندن این فعالیت امری بدیع و نوآورانه است و می تواند در گام های بعدی کامل تر شود. این متن که به همت اندیشمندان وکنشگران جامعه شناسی ایران تهیه می شود از این ظرفیت برخوردار است که به زبان انگلیسی ترجمه شود تا درسطح بین المللی نیز نماینده جامعه شناسی ایران باشد. از طرف دیگر، گردآوری میراث جامعه شناسی ایران سنگ محکی است که وجوه تفاوت و تشابه آن با جامعه شناسی دیگر ممالک را قابل قیاس می سازد.

به زودی انتشار الکترونیکی تعدادی از مقالات نهایی شده دانشنامه مذکور آغاز خواهد شد. به‌منظور شتاب‌بخشی به انتشار کامل مقالات خواهشمند است هرچه سریع‌تر نسبت به ارسال مقالات خود به دانشنامه اقدام فرمایید.