دوفصلنامه کارافن

دوفصلنامه کارافن

KARAFANپوستر دوفصلنامه کارافن

دوفصلنامه‌ی «کارافن» از پاییز ۱۳۸۲و با هدف تبدیل ایده و نظر به عمل، توسعه فناوری و دانش کاربردی، تولید سوال برای تحقیقات بنیادی و... در حوزه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ موفق به اخذ مجوز علمی ـ ترویجی به شماره ۳/۱۸/۶۰۸۳۷ از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. این نشریه دو شماره در سال منتشر می‌شود. 

 مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه کارافن