فصلنامه مدیریت اسلامی

فصلنامه مدیریت اسلامی

Islamic Management


پوستر فصلنامه مدیریت اسلامی

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با هدف ارتقای جایگاه و تعمیق مطالعات اسلامی در حوزه مدیریت اقدام به انتشار فصلنامه مدیریت اسلامی نموده تا فرصتی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم گیری و اجرایی ایجاد و به تقویت و ارتقای سطح دانش مدیریت اسلامی مدیران و پژوهشگران کمک نماید.

همچنین این نشریه براساس مجوز شماره ۵۰۴۷۱/۱۱/۳ مورخ۱۳۹۰.۴.۱۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی-پژوهشی گردید.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این وبگاه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.مقالات پذیرش شده در فصلنامه مدیریت اسلامی