بیمه سلامت ایران

بیمه سلامت ایرانپوستر بیمه سلامت ایران

​نشریه علمی پژوهشی بیمه سلامت ایران، در راستای توسعه دانش بیمه سلامت با بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های اندیشمندان، پژوهشگران و دانش‌پژوهان حوزه‌ بیمه سلامت فعالیت می کند.

این نشریه مقالات دریافتی در زمینه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

اقتصاد بیمه سلامت
سیاست‌گذاری بیمه سلامت
حقوق و اخلاق بیمه سلامت

 دبیرخانه نشریه در مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت قرار دارد و کلیه فرآیندها در این مرکز انجام می‌شود.