مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


پوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

این مجله توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در حوزه علوم پایه و علوم بالینی منتشر گردیده است به اطلاع کلیه پژوهشگران  گرامی می رساند، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از تاریخ 1397/7/1 موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردید.