نشریه حفاظت و ایمنی

نشریه حفاظت و ایمنی

Journal of Safety and Protectionپوستر نشریه حفاظت و ایمنی

موضوعات تحت پوشش: سیستم های حفاظتی و امنیتی هوشمند، تجهیزات پلیسی، کنترل تردد عمومی و صنعتی، نظارت تصویری هوشمند، سیستم ها و تجهیزات حفاظت فردی و گروهی، بهداشت صنعتی

سلامتی، ایمنی و حفاظت قدیمی‌ترین مفاهیم کلیدی جامعه بشری است. بشر همواره تلاش داشته تا از خود و دارایی‌هایش در برابر خطرها و آسیب‌ها حفاظت نماید. قدمت این تلاش‌ها و تدابیر به قدمت حیات بشر و به وسعت تمام عرصه‌های زندگی اوست. با وجود تلاش‌ها و تدابیر گوناگون و پی در پی و ابتکارات و ابداعات متفاوت و متنوع و موفقیت در فائق آمدن بر برخی جنبه‌ها، خطرها و آسیب‌پذیری‌ها بیش از پیش پدیدار گشته است. به‌نظر می‌رسد امروزه در عصر انفجار فناوری‌ها و با وجود پیشرفته‌ترین انواع آن در زمینه هشدار، شناسایی، کنترل، دفاع و حمله، بشر و جامعه بشری از هر دوره دیگری آسیب‌پذیرتر است.در نتیجه در هیچ عصری به‌اندازه عصر کنونی، بشر نیازمند تربیت یافتن درخور برای مقابله با خطرها و آسیب‌پذیری‌ها به‌منظور حفاظت از سلامتی، ایمنی و دارایی‌های خود نبوده است.

نشریه حفاظت و ایمنی با درک این شرایط به خیل کاروان پاسداری از حریم ایمنی و حفاظت ایرانیان و دارایی‌های حیاتی آنان پیوسته است. این نشریه با عطف توجه به مسئله مهم اطلاع‌رسانی در زمینه‌های هشدار، شناسایی، کنترل، دفاع و حمله برای آمادگی بیشتر در برابر خطرها و آسیب‌هایی که سلامتی، ایمنی و دارایی‌های حیاتی انسان را تهدید می‌کند، هدف و وجه همت خود را در تبدیل کردن مسئله حفاظت و ایمنی به فرهنگ عمومی و جای گرفتن آن در الگوهای رفتاری مردم قرار داده است. این هدف باعث گشته نشریه حفاظت و ایمنی مخاطبان خود را عموم مردم ایران بداند. بنابراین، تلاش می‌نماید مطالب و نوشته‌های آن قابل فهم و استفاده برای عموم مردم باشد و پل ارتباطی مناسبی بین عموم مردم و بخش حفاظت و ایمنی، از سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در این عرصه گرفته تا شرکت‌ها و صنایع حفاظتی و ایمنی ، ایجاد گردد.