مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

International Journal of Management sciences and Educationپوستر مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

IJMEDU is a "peer-review" and "refereed"   International Journal of Management sciences and Education (IJMEDU) “with ISSN: (2345-6396).It is the process through which experts in the field of study   assess the quality of articles that are submitted to a journal for publication.   It is an open access journal that publishes high-quality research articles,   all areas of Social-science, Arts, science and technology.

We welcome papers from both academicians and practitioners on   theories, business models, conceptual paradigms, academic research,   consultancy projects, as well as organizational practices. In particular,   papers which consider the following general topics are invited.

Education 

Human Resource

Leadership and Work Values

Marketing

Internationalization

Corporate Governance

Technology Management

SME and Entrepreneurship

Banking

Economics

IT

and Other Areas Related to   Management…