مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Medical Journal of Islamic Republic of Iran


پوستر مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سردبیر:مازیار مرادی‌‌لاکه، حمیدرضا برادران
محمد فرهادی
نام اختصاری:Med J Islam Repub Iran
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار