مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

International Journal of Business Economics and Management Studiesپوستر مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

Call For Papers:

Greetings from International Journal of Business Economics and Management Studies.

You are cordially invited to submit or recommend articles to the International Journal of Business Economics and Management Studies (ISSN : ۲۳۴۸-۳۰۱۶), which is a peer-reviewed open access journal. The journal covers the issues related to management science, economics , finance and  related disciplines including their applications in academia, research, business and industry. More information about the journal can be found at:

http://www.scientificrc.com/

Journal Published Papers are Indexed By:  

 • Iran Journals, Iran
  Regional Information Center for Science & Technology (RICeST), Iran.
  Bibliothekssystem Universität –Hamburg
  Staatsbibliothek Zu Berlin-Berlin State Library
  New Jour-Electronic Journals & Newsletter; Max Perutz Library- Vienna
  Zeitschriftendatenbank (ZDB)- German Journal Database
  Google Scholar
  Universal Impact Factor
  CrossRef
  The British Library
  Worldcat
  UK Index

Note: Last date to submit your paper for  (Volume ۱ Issue ۳) . Volume ۱ Issue ۳ issue will be online on ۱۵th october, ۲۰۱۵. Please submit your manuscript as e-mail attachment to editor@scientificrc.com or scientificresearchcenter@gmail.com  Before you submit a manuscript please ensure you have read the Author’s Guidelines.

Best regards,
Editorial Assistant

ISSN : ۲۳۲۲-۵۱۵۷
http://www.scientificrc.com/

editor@scientificrc.com

scientificresearchcenter@gmail.com