نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

9th Festival student suppliesپوستر نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

معرفی

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور  با رویکردی آینده نگر و توسعه محور و باهدف شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پتانسیل های موجود در این بخش و معرفی آن و همچنین تقدیر از تلاشهای مجاهدت گونه دانشجویان فعال درعرصه نشریات دانشجویی برگزار می گردد.

تلاش بر این است تا با ایجاد فرصتی مناسب،عادلانه و برابر و طی فرایندهایی مشخص،روشن و شفاف،امکان مشارکت فعالانه در رقابتی سالم و تنگاتنگ میان نشریات دانشجویی در بخشهای آثار برتر، نشریات برتر و بخش ویژه فراهم گردد.

بخش های جشنواره

الف:آثار برتر

1.تیتر

2.خبر

3.سرمقاله و یادداشت

4.گزارش

5.مصاحبه

6.مقاله سیاسی

7.مقاله فرهنگی

8.مقاله اقتصادی

9.مقاله صنفی

10.مقاله ادبی

11.مقاله هنری

12.مقاله دینی و قرآنی

13.مقاله اجتماعی

14.مقاله علمی تخصصی*

1.علمی تخصصی علوم انسانی

2. علمی تخصصی علوم پایه

3. علمی تخصصی علوم پزشکی

4.علمی تخصصی فنی و مهندسی

5.علمی تخصصی هنر

6.علمی تخصصی سایر رشته ها(کشاورزی،تربیت بدنی و...)

15.طرح و کاریکاتور

16.طنز

17.گرافیک و صفحه آرایی

18.طرح روی جلد

19.عکس

* مقالات علمی تخصصی صرفا از نظر ساختاری و شکلی داوری خواهند شد و ارزیابی و داوری محتوایی صورت نخواهد گرفت.

ب:نشریات برتر

1.صنفی

2.سیاسی

3.فرهنگی

4.اجتماعی

5.دینی و قرآنی

6.هنری

7.ادبی

8.طنز و کاریکاتور

9.علمی تخصصی علوم انسانی

10. علمی تخصصی علوم پایه

11. علمی تخصصی علوم پزشکی

12.علمی تخصصی فنی و مهندسی

13.علمی تخصصی هنر

14.علمی تخصصی سایر رشته ها(کشاورزی،تربیت بدنی و...)

* در بخش نشریات علمی تخصصی منظور نشریات دانشجویی با زمینه علمی تخصصی است که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز دارند.

ج:بخش ویژه

این بخش به ارزیابی و داوری آثار منتشر شده در نشریات دانشجویی در محورهای تعیین شده و در قالب های یادداشت،گزارش،مصاحبه،مقاله،طنز، طرح و کاریکاتور  می پردازد.

محورهای این بخش عبارتند از:

.1 آزاد اندیشی؛اخلاق،منطق و آزادی

.2 مذاکرات هسته ای

3.پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت؛ ازدواج آسان، سالم و مانا و فرزند آوری» 

4.صلح و سلام؛جهان عاری از خشونت، فرهنگ آشتی و صلح در زندگی روزمره

- شرایط شرکت در جشنواره:

ـ متقاضی شرکت در جشنواره بایستی  در زمان انتشار اثر یا نشریه خود دانشجو باشد.

ـ آثار و نشریات  ارسالی بایستی در بازه زمانی فروردین92 تا خردادماه94 منتشر شده و دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه باشند.

ـ ضروری است برای هر اثر یا نشریه ارسالی بصورت جداگانه کاربرگ(فرم) ثبت نام تکمیل و پس از تایید دانشگاه به همراه اثر یا نشریه از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه ارسال گردد.

ـ هر دانشجو می تواند حداکثر با هفت  اثر در جشنواره شرکت نماید.

ـ در بخش ویژه، یک اثر می تواند علاوه بر شرکت در بخش آثار، در این بخش نیز شرکت نماید.

ـ  صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر نشریه  نیز می توانند نسبت به تکمیل فرم و ارسال اثر (با مشخصات صاحب اصلی اثر) به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند.

ـ کاربرگ(فرم) ثبت نام برای شرکت در بخش نشریات  برتر بایستی صرفا توسط صاحب امتیاز یا مدیرمسئول نشریه تکمیل و ارسال گردد.

ـ کاربرگ(فرم) ثبت نام (که تکمیل آن برای هر اثر و نشریه ارسالی الزامی است) در وب سایت جشنواره به نشانی titr9.ir   قابل تکمیل است.

مهلت ارسال

آخرین مهلت ارسال آثار و نشریات  پایان شهریورماه1394 می باشد.

زمان و مکان برگزاری

تهران ـ آبان ماه 1394