نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

9th Festival student supplies
معرفی

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور  با رویکردی آینده نگر و توسعه محور و باهدف شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پتانسیل های موجود در این بخش و معرفی آن و همچنین تقدیر از تلاشهای مجاهدت گونه دانشجویان فعال درعرصه نشریات دانشجویی برگزار می گردد.

تلاش بر این است تا با ایجاد فرصتی مناسب،عادلانه و برابر و طی فرایندهایی مشخص،روشن و شفاف،امکان مشارکت فعالانه در رقابتی سالم و تنگاتنگ میان نشریات دانشجویی در بخشهای آثار برتر، نشریات برتر و بخش ویژه فراهم گردد.

بخش های جشنواره

الف:آثار برتر

1.تیتر

2.خبر

3.سرمقاله و یادداشت

4.گزارش

5.مصاحبه

6.مقاله سیاسی

7.مقاله فرهنگی

8.مقاله اقتصادی

9.مقاله صنفی

10.مقاله ادبی

11.مقاله هنری

12.مقاله دینی و قرآنی

13.مقاله اجتماعی

14.مقاله علمی تخصصی*

1.علمی تخصصی علوم انسانی

2. علمی تخصصی علوم پایه

3. علمی تخصصی علوم پزشکی

4.علمی تخصصی فنی و مهندسی

5.علمی تخصصی هنر

6.علمی تخصصی سایر رشته ها(کشاورزی،تربیت بدنی و...)

15.طرح و کاریکاتور

16.طنز

17.گرافیک و صفحه آرایی

18.طرح روی جلد

19.عکس

* مقالات علمی تخصصی صرفا از نظر ساختاری و شکلی داوری خواهند شد و ارزیابی و داوری محتوایی صورت نخواهد گرفت.

ب:نشریات برتر

1.صنفی

2.سیاسی

3.فرهنگی

4.اجتماعی

5.دینی و قرآنی

6.هنری

7.ادبی

8.طنز و کاریکاتور

9.علمی تخصصی علوم انسانی

10. علمی تخصصی علوم پایه

11. علمی تخصصی علوم پزشکی

12.علمی تخصصی فنی و مهندسی

13.علمی تخصصی هنر

14.علمی تخصصی سایر رشته ها(کشاورزی،تربیت بدنی و...)

* در بخش نشریات علمی تخصصی منظور نشریات دانشجویی با زمینه علمی تخصصی است که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز دارند.

ج:بخش ویژه

این بخش به ارزیابی و داوری آثار منتشر شده در نشریات دانشجویی در محورهای تعیین شده و در قالب های یادداشت،گزارش،مصاحبه،مقاله،طنز، طرح و کاریکاتور  می پردازد.

محورهای این بخش عبارتند از:

.1 آزاد اندیشی؛اخلاق،منطق و آزادی

.2 مذاکرات هسته ای

3.پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت؛ ازدواج آسان، سالم و مانا و فرزند آوری» 

4.صلح و سلام؛جهان عاری از خشونت، فرهنگ آشتی و صلح در زندگی روزمره

- شرایط شرکت در جشنواره:

ـ متقاضی شرکت در جشنواره بایستی  در زمان انتشار اثر یا نشریه خود دانشجو باشد.

ـ آثار و نشریات  ارسالی بایستی در بازه زمانی فروردین92 تا خردادماه94 منتشر شده و دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه باشند.

ـ ضروری است برای هر اثر یا نشریه ارسالی بصورت جداگانه کاربرگ(فرم) ثبت نام تکمیل و پس از تایید دانشگاه به همراه اثر یا نشریه از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه ارسال گردد.

ـ هر دانشجو می تواند حداکثر با هفت  اثر در جشنواره شرکت نماید.

ـ در بخش ویژه، یک اثر می تواند علاوه بر شرکت در بخش آثار، در این بخش نیز شرکت نماید.

ـ  صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر نشریه  نیز می توانند نسبت به تکمیل فرم و ارسال اثر (با مشخصات صاحب اصلی اثر) به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند.

ـ کاربرگ(فرم) ثبت نام برای شرکت در بخش نشریات  برتر بایستی صرفا توسط صاحب امتیاز یا مدیرمسئول نشریه تکمیل و ارسال گردد.

ـ کاربرگ(فرم) ثبت نام (که تکمیل آن برای هر اثر و نشریه ارسالی الزامی است) در وب سایت جشنواره به نشانی titr9.ir   قابل تکمیل است.

مهلت ارسال

آخرین مهلت ارسال آثار و نشریات  پایان شهریورماه1394 می باشد.

زمان و مکان برگزاری

تهران ـ آبان ماه 1394