مجله مراقبت مدرن

مجله مراقبت مدرن

Modern Care Journal


پوستر مجله مراقبت مدرن
سردبیر:مسعود ضیائی
غلامحسین محمودی راد
نام اختصاری:Mod Care J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مراقبت‌های ویژه، مراقبت بیماری مزمن، سالمندان، مراقبت مادران و نوزادان، روانشناسی، طب مکمل و جایگزین، مامایی و زنان، مدیریت در خدمات بهداشت و درمان، جامعه و آموزش بهداشت، تئوری در پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی
سازمان همکار