نشریه دانشجویی آمار (ندا)

نشریه دانشجویی آمار (ندا)

Student Statistical Journal_NEDA
نشریه دانشجویی آمار (ندا) از سال 1382 به سردبیری دکتر خلیل شفیعی زیر نظر انجمن آمار ایران کار خود را آغاز نمود. از سال 1384 سردبیری این مجله به دکتر غلامرضا محتشمی برزادران محول گردید. از مهرماه 1391 نیز سردبیری این نشریه به عهده ی آقای دکتر محمد خراشادیزاده می باشد.

نــــدا، نشریه دانشجویی آمار، نشریه ای است که از طرف انجمن آمار ایران هر شش ماه یکبار با اهداف زیر منتشر می شود:

• تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام پژوهشها و حل مسائلی که مستقیماً در برنامه های آموزشی دانشگاههای ایران مورد بحث قرار نمی گیرد.

• آشنا کردن دانشجویان با مطالب فرادرسی سودمند که مرتبط با ادامه تحصیل یا اشتغال آنان باشد.

• ایجاد آمادگی و ورزیدگی دانشجویان در نگارش مقالات و مطالب آماری.

• طرح مشکلات آموزشی و نقد و بررسی منابع درسی.

• اطلاع رسانی با درج اخبار مهم جامعه آماری از قبیل اعلام تشکیل سمینارهای دانشجویی، نشر کتاب و نشریات آموزشی.

• انتشار نتایج پروژه های ممتاز دانشجویی که برای دانشجویان یا جامعه سودمند است.

• درج مباحث میزگردهای آماری، مصاحبه با افراد صاحب نظر در آموزش و پژوهش.

• درج زندگینامه وتجربیات افراد برجسته آماری.

• طرح چشم اندازهای شغلی آماری.

مطالب این نشریه عمدتاً توسط دانشجویان تهیه و تنظیم می گردد و در صورتی که مطالبی از سوی افراد غیر دانشجو در نشریه درج گردد، حتی الامکان باید دانشجویان را مخاطب قرار دهد.  

 

این نشریه هر شش ماه یک بار به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان (به ویژه دانشجویان دوره کارشناسی) به انجام پژوهش، آشناکردن با مطالب فرادرسی و ایجاد آمادگی در نگارش مقالات و مطالب آماری منتشر می شود.