قلب و عروق

قلب و عروق

Multidisciplinary Cardiovascular Annals


پوستر قلب و عروق
سردبیر:علیرضا علیزاده قویدل
محمدعلی یوسف‌نیا
نام اختصاری:Multidiscip Cardiovasc Ann
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جراحی قلب، بیهوشی قلب، داخلی قلب
سازمان همکار