فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

Journal of Civil Engineering and Structuresپوستر فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

"نشریه مهندسی عمران و سازه" که با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی،فنی،تخصصی و کاربردی در حوزه علوم مهندسی عمران و مکانیک در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه ای مفید از سال ۱۳۹۶ کار خود را رسما شروع کرد.

این نشریه به زبان فارسی و به مدیریت جناب آقای دکتر پیمان بیرانوند اولین شماره خود را در تابستان سال ۱۳۹۶ منتشر کرد.