مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی

مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی

Advances in Agricultural Science
مجله علمی پیشرفت‌ها در علوم کشاورزی (Advances in Agricultural Science) به عنـوان یکی از مجـلات علمـی در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده و در محورهای «کشاورزی و منابع طبیعی» (علوم زراعی- علوم باغبانی- علوم دامی- اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی- خاک شناسی- منابع آب- آبیاری و زهکشی- گیاهپزشکی- حشره شناسی- بیماری شناسی گیاهی- مکانیک کشاورزی- بیوسیستم- مکانیزاسیون کشاورزی- اقتصاد کشاورزی- ترویج کشاورزی- آموزش و ترویج کشاورزی- بیوانفورماتیک- مهندسی ژنتیک- علوم جنگل- منابع طبیعی- پرورش آبزیان- علوم طیور و...) به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی و به زبان انگلیسی می‌پردازد. 

این مجله "دارای مجوز رسمی به شماره  ۸۲۸۴۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.