فصلنامه اخلاق

فصلنامه اخلاق

Journal Of Morality


پوستر فصلنامه اخلاق

فصلنامه علمی ترویجی اخلاق توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان فارسی منتشر می شود.

با توجه به مصوبه‌ی شماره‌ی 625 (ماده‌ی واحده) جلسه‌ی مورّخ 1387.3.21 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «مصوبات شورای عالی حوزه‌ی علمیه‌ی قم )در خصوص اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی،تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاد‌اندیشی در حوزه(، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد.» شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌ی علمیه‌ به استناد مصوبه‌ی شماره‌ی 585 مورّخ 1387.6.24 شورای عالی حوزه‌های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، در جلسه‌ی مورّخ 1391.06.28 خود رتبه‌ی علمی-ترویجی نشریه‌ی اخلاق را تصویب و طی نامه‌ی شماره‌ی 5707/31 مورّخ 1391.7.30 ابلاغ نمود.مقالات پذیرش شده در فصلنامه اخلاق