فصلنامه سلول و بافت

فصلنامه سلول و بافت

Journal of Cell & Tissueپوستر فصلنامه سلول و بافت

مجله سلول و بافت (فصلنامه علمی پژوهشی)  توسط گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک منتشر می شود.

این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره ۳/۱۱/۴۰۵۶ مورخ ۸۹.۴.۸  از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  و همچنین دارای مجوز انتشار شماره ۸۹/۱۴۸۷۱ مورخ ۸۹.۷.۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

این مجله با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه اراک با دانشگاههای اصفهان،  شهرکرد، مشهد، همدان، پژوهشکده سبز قم و پژوهشگاه رویان چاپ و منتشر می‏ شود.