فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی

Journal of Quranic Literatureپوستر فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی)  توسط دانشگاه اراک منتشر می شود.

این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره ۳/۱۸/۶۳۶۵۹ مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۱۵ از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره اول (بهار ۹۲) می باشد.

فصلنامه (علمی – پژوهشی) پژوهش های ادبی- قرآنی با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه‌ اراک با دانشگاه های ایلام، بوعلی سینا همدان، تربیت مدرس، شهر کرد، علامه طباطبایی، قم وکاشان چاپ و منتشر می شود.