مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

Environmental education and sustainable development
نشریه علمی- پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور بر اساس اعلام دفتر سیاست‌گذاری و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه شماره 240562/18/3 مورخ 1394/11/1، از زمستان 1394، دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد. این نشریه به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می ­گردد. این نشریه در صدد است به صورت تخصصی، آخرین پژوهش ­های بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای مرتبط با آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار را به چاپ برساند وبه انتشار نتایج تحقیقات اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار مبادرت می‏ نماید.این فصلنامه، بر اساس سیاست دسترسی آزاد، امکان دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را فراهم کرده است. نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند.