مجله بصیرت و تربیت اسلامی

مجله بصیرت و تربیت اسلامی

Insight and Islamic education
 بصیرت و تربیت اسلامی نشریه علمی - ترویجی دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا است که تا شماره 19 با نام پژوهش و اندیشه منتشر شده است. این نشریه در سال 1391 موفق به دریافت درجه علمی- ترویجی از کمیسیون  نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری طبق مجوز شماره 3/22547 شد. این نشریه علمی- ترویجی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی ، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، پایگاه مجلات تخصصی نور و همچنین بانک اطلاعات نشریه کشور نمایه می شود