پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

didactic literature review
یکی  از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان چاپ و انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی  " پژوهشنامه ادبیات تعلیمی" است .

این فصلنامه از سال 1387 بر اساس مجوز و نامه شماره 90750/87 مورخ 29/3/87 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شروع به فعالیت نموده و در تاریخ 14/4/89 موفق به اخذ رتبه علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گردید و اخیرا نیز در بین مجلات منتشره دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور ، دومین مجله ای است که در زمینه ادبیات ، موفق به کسب اعتبار و رتبه علمی - پژوهشی  از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده و در فهرست نشریات معتبر کشور قرار دارد.

فصلنامه علمی – پژوهشی " پژوهشنامه ادبیات تعلیمی " دارای مجوز و پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است  که از شماره اول تا نهم آن با عنوان " پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی " و  از دهمین شماره بنا به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با عنوان جدید " پژوهشنامه ادبیات تعلیمی "به چاپ رسیده و در پایگاههای زیر نمایه سازی می شود :

1-    پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی I.S.C.

2-    پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی S.I.D

3-    بانک اطلاعات نشریات کشور Magiran

4-    پایگاه مجلات تخصصی علوم اسلامی و علوم انسانی Noormags