مجله مطالعات جامعه شناختی شهری

مجله مطالعات جامعه شناختی شهری

journal management system
فصلنامه علمی‌– پژوهشی‌» مطالعات‌جامعه‌شناختی‌شهری‌» واحد دهاقان از سال 1390 بر اساس مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید و پس از چاپ 4 شماره ، طی نامه شماره 243490/3 مورخ 27/12/91 موفق به کسب رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری گردید .

فصلنامه مذکور دارای مجوز انتشار به شماره 35907/92 مورخ 20/12/92 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

در ترکیب اعضای هیأت تحریریه فصلنامه پراکندگی جغرافیایی رعایت شده و شامل 4 استاد از دانشگاههای سراسری  و دولتی و 5 استاد از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تخصص در زمینه جامعه شناسی می باشند .

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid نمایه سازی  می شودو در هر شماره نشریه تعداد 7 مقاله که موضوعات و محتوای آنها بنا به تشخیص اعضای هیأت تحریریه و داوران ، متناسب با عنوان نشریه باشد، به چاپ می رسد .

مقالات پس از وصول به دفتر فصلنامه توسط اعضای هیأت تحریریه  مورد بررسی  قرار می گیرد و پس از گذراندن مراحل داوری تاًیید  و یا رد می شود . فعالیت در دفتر فصلنامه به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت صورت می گیرد . بدین معنی که تمامی مقالات از طریق سایت مجله ارسال و دریافت می گردد و برای ارسال  به داوران نیز حتی المقدور از همین طریق عمل می شود.

شایان ذکر است برای تمدید اعتبار فصلنامه نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.