فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

New Finding in Agricultureپوستر فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

فصلنامه یافته های نوین کشاورزی به عنوان یکی از قدیمی ترین نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به حساب می آید که از تاریخ 1384/11/8بر اساس مجوز شماره  87/247946  دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره 124/482 تاریخ 1386/2/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بطور پیوسته تا کنون با چهار شماره در سال منتشر گردیده است. این فصلنامه به استناد مصوبه کمیسیون ارزیابی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1388/2/14حائز رتبه "علمی پژوهشی" می باشد. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی  افتخار دارد تا به منظور ارائه نتایج تحقیقات پژوهشگران و محققین مرتبط با علوم کشاورزی بستر مناسبی جهت تعاملات علمی نتایج تحقیقات علمی و کاربردی شما فراهم آورد. این فصلنامه از کلیه اساتید، محققین و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با گرایشهای مرتبط با موضوع فصلنامه دعوت می نماید تا جهت انتشار مقالات با این فصلنامه علمی همکاری نمایند. در راستای بهبود همکاری متقابل و رفع نواقص موجود، همواره پذیرای نظرات و پیشنهادات گرانقدر شما خواهیم بود.