مجله بهارستان سخن

مجله بهارستان سخنپوستر مجله بهارستان سخن

فصلنامه بهارستان سخن، تنها مجلة ادبی شمال غرب کشور در دانشگاه آزاد اسلامی در گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی واحد خوی به چاپ می‌رسد؛ این فصلنامه از سال 1382 با تلاش و معاونت محترم پژوهشی واحد به سردبیری آقای دکتر احمد فرشبافیان صافی و مدیر مسئول آقای دکتر احمد شوقی نوبر به صورت علمی – ترویجی شروع به کار کرد و پس از شش سال فعالیت مستمر از شماره 12 فصلنامه طی مجور شماره: 372775/87-12/10/88 به رتبه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقاء درجه نایل شد. فصلنامة بهارستان سخن به صورت فصلی بوده و بطور مداوم در چهار نوبت در سال و در هر نوبت حدوداً 10 مقاله علمی تخصصی ادبی در زمینه‌های حماسی، نسخه شناسی، دستور ، بررسی و معرفی شرح اشعار شاعران ایران و جهان و ... به چاپ می‌رسد.