مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی

مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی

Clinical Veterinary Research
مجله "پژوهش های بــــالینی دامپزشکی" با هدف گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علوم بالینی دامپزشکی و رشته های وابسته که کاربرد علمی و عملی در دامپزشکی و پزشکی داشته باشند منتشر می گردد. زبان نشر مجله فارسی بوده و به صورت فصلنامه ، در هر سال طی 4 شمـــــاره توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج چاپ و منتشر می گردد. استفاده از مقالات منتشر شده در این مجله با ذکر مأخذ بلامانع می باشد. مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله ای در داخل و یا خارج از کشور چاپ شده باشند.این مجله از مقالاتی در موضوعات بیماریهای داخلی، جراحی، تصویربرداری تشخیصی، بیماریهای تولید مثل، جراحی تجربی و مقایسه ای، پزشکی مقایسه ای و مدل سازی حیوانی، بیماریهای اندامهای حرکتی، بیماریهای پرندگان پرورشی و زینتی، بیماریهای آبزیان پرورشی و زینتی، بیماریهای حیوانات اگزوتیک و حیات وحش که حاوی یافته های جدید بالینی باشند استقبال می نماید. مقالاتی از علوم پایه و پاتوبیولوژی و رشته های وابسته در صورتی که ارتباط بالینی آن مشخص شده باشد، نیز قابل پذیرش می باشد.
سردبیر:

نام اختصاری:jvcr
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار