مجله پزشکی ارومیه

مجله پزشکی ارومیه
سردبیر:محمدحسن خادم‌انصاری
عیسی عبدی‌راد
نام اختصاری:URMIA MED J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اعصاب، جراحی قلب، میکروبیولوژی، مغز و اعصاب، انکولوژی، دندانپزشکی و موضوعات مرتبط
سازمان همکار