مجله فارماکولوژی و درمانی ایران

مجله فارماکولوژی و درمانی ایران

Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics
سردبیر:کوثر باقرزاده
سلطان ابراهیمی
نام اختصاری:Iran J Pharmacol Ther
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:قلبی، عروقی، سلولی و مولکولی، شیمی درمانی، دستگاه گوارش و کبد و ریوی، التهاب و ایمونوفاروکولوژی، عصب‌شناسی، سم‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار