مجله پریودنتولوژی و دندانپزشکی ایمپلنت

مجله پریودنتولوژی و دندانپزشکی ایمپلنت

Journal of Periodontology and Implant Dentistry
Journal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry

JAPID is the official publication of Iranian Association of Periodontology, published by Tabriz University of Medical Sciences.

موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی پریو و ایمپلنت