نظریه تقریب و کاربرد

نظریه تقریب و کاربرد

Theory of Approximation and Applicationsپوستر نظریه تقریب و کاربرد

بدلیل کسب رتبه علمی و پژوهشی وزارت علوم برای مجله تغییر کردن نام مجله به لایه سوم تخصصی اسم مجله در حال تغییر است ولی هنوز پاسخ مشخصی از واحد رسانه های کشور در این خصوص صورت نگرفته است. اسم جدید مجله Theory of Approximation and Application می باشد.