ریاضی

ریاضیبدلیل کسب رتبه علمی و پژوهشی وزارت علوم برای مجله تغییر کردن نام مجله به لایه سوم تخصصی اسم مجله در حال تغییر است ولی هنوز پاسخ مشخصی از واحد رسانه های کشور در این خصوص صورت نگرفته است. اسم جدید مجله Theory of Approximation and Application می باشد.
سردبیر:

نام اختصاری:.Math. Sci. J
موضوعات کلی:علوم پایه / ریاضی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار