فصلنامه زیست شناسی تکوینی

فصلنامه زیست شناسی تکوینی

Developmental biology
مجله زیست شناسی تکوین با هدف انتشار یافته های بنیادی پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینه زیست شناسی تکوینی ؛ مقالات حاصل از پژوهش های کاربردی در ارتباط با زیست شناسی تکوینی گیاهی ، جانوری و میکروارگانیسم ها را پس از داوری و هماهنگی های لازم پذیرش می کند و به صورت فصلنامه به چاپ می رساند.

این مجله دارای تأییدیه ی علمی پژوهشی شماره 3/18/237095 مورخ 95/10/26  از نشریات کشور ( وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) و همچنین دارای مجوز انتشار شماره 21090 مورخ 88/09/30 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.