فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

Cellular and molecular biology of plants
در این فصلنامه، مقاله‌های تحقیقی اصیل و مروری در زمینه‌های تخصصی گرایش‌های مشترک بین کشاورزی و زیست‌شناسی(از جمله علوم باغبانی، زراعت، اصلاح نباتات، زیست‌گیاهی، ژنتیک،...) که به زبان فارسی و همراه با چکیده مبسوط انگلیسی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر در روند داوری قرار خواهند گرفت.