مجله زمین شناسی اکتشافی

مجله زمین شناسی اکتشافی

Exploration Geology
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم پایه / زمین‌شناسی