فصلنامه شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی

فصلنامه شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی

Quantum and Spectrometry
مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی در سال 1389 با هدف ایجاد و انتشار نشریه ایی جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه شیمی ایجاد شد. این نشریه اولین نشریه تخصصی در زمینه محاسبات کوانتومی و طیف بینی و شیمی محاسباتی است و هدف آن نشر مقالات محققین در سطح ملی و بین المللی به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته و نیز معرفی پیشرفت های عمده در این زمینه می باشد.