فصلنامه علوم و مهندسی آب

فصلنامه علوم و مهندسی آب

Science and engineering of water
فصلنامه علوم و مهندسی آب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به منظور گسترش و نشر فعالیت های علمی و پژوهشی محققان، دانشجویان و اساتید پذیرای مقالات آن‌ها می باشد. این فصلنامه با هدف تبادل اطلاعات علمی بین دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی کشور در زمینه های مهندسی علوم آب به صورت دسترسی آزاد در پایگاه های مختلف فضای مجازی نمایه شده تا به عنوان یک منبع با ارزش در اختیار محققین قرار گیرد.

اولین شماره این فصلنامه از تابستان 1390 منتشر شده است. فصلنامه علوم و مهندسی آب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای شصت و پنجمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 1389/01/16، موفق به اخذ مجوز به شماره 87/30220 مورخ 89/01/31 جهت چاپ گردید و دارای درجه علمی- تخصصی می‌باشد.

فصلنامه علوم و مهندسی آب سالانه در چهار شماره چاپ شده و به انتشار اینترنتی می رسد.

 لذا از کلیه اندیشمندان و صاحب نظران ارجمند دعوت می شود مقاله های خود را با توجه به محورهای موضوعی فصلنامه از طریق سامانه اینترنتی ارسال نمایند.