فقه و تاریخ تمدن

فقه و تاریخ تمدن

Jurisprudence and the history of civilization
فصلنامه علمی، پژوهشی، فقه و تاریخ تمدن به شناسه (ISSN: 1735 - 8019) به استناد دوازدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 7/3/1383 دارای رتبه علمی- پژوهشی است و در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.