فصلنامه گیاه پزشکی

فصلنامه گیاه پزشکی

Plant
طی مجوز شماره 380522.87 مورخ 1387.12.27 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با هدف گسترش و اعتلای تحقیقات علمی و آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری در عرصه گیاه پزشکی و علوم مرتبط، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین اساتید، پژوهشگران، محققین و کارشناسان، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی گیاه پزشکی نموده است. این مجله مقاله های پژوهشی و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های مختلف گیاه پزشکی و علوم مرتبط را که برای اولین بار ارائه می شوند، پذیرفته و بر اساس داوری های علمی منتشر می نماید.
هیات تحریریه مجله از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و علاقه مندان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید تا با ارسال مقالات ارزشمند و علمی خود به زبان فارسی و انگلیسی این مجله را در راه رسیدن به اهداف فوق یاری نمایند.