دو فصلنامه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

دو فصلنامه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

Information technology in engineering designپوستر دو فصلنامه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

خط مشی مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی، ارزیابی و انتشار پژوهش های اصیل و دارای نوآوری در رشته های مهندسی به زبان فارسی است که با موضوعات تخصصی در حوزه پردازش، تحلیل، شناسایی و مدل سازی اطلاعات، سیگنال ها و سیستم های مصنوعی و زیستی مرتبط می باشد. محورهای تخصصی مجله از جمله به شرح زیر است:

- پردازش و تحلیل سیگنال های مهندسی و زیستی
- شبیه سازی سیستم های زیستی
- پردازش داده های پزشکی
- داده کاوی
- شناسایی الگو
- سیستم های شناخت
- پردازش اطلاعات
- طراحی و شناسایی سیستم ها
- مهندسی نرم افزار
- مهندسی سیستم های اطلاعاتی
- مهندسی سیستم های محاسباتی هوشمند
- حل مسائل الگوریتم های عددی برای مسائل مهندسی با ابعاد بزرگ
- مهندسی سیستم های مبتنی بر دانش