فصلنامه گیاه پزشکی

فصلنامه گیاه پزشکی

Plant


پوستر فصلنامه گیاه پزشکی

طی مجوز شماره 380522.87 مورخ 1387.12.27 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با هدف گسترش و اعتلای تحقیقات علمی و آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری در عرصه گیاه پزشکی و علوم مرتبط، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین اساتید، پژوهشگران، محققین و کارشناسان، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی گیاه پزشکی نموده است. این مجله مقاله های پژوهشی و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های مختلف گیاه پزشکی و علوم مرتبط را که برای اولین بار ارائه می شوند، پذیرفته و بر اساس داوری های علمی منتشر می نماید.
هیات تحریریه مجله از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و علاقه مندان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید تا با ارسال مقالات ارزشمند و علمی خود به زبان فارسی و انگلیسی این مجله را در راه رسیدن به اهداف فوق یاری نمایند.