فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب

فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب

Journal of Communication Engineeringپوستر فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب

فصلنامه مهندسی مخابرات توسط دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در حوزه های فنی و مهندسی و مهندسی مخابرات منتشر می شود.

این نشریه به صورت چاپی و آنلاین به زبان فارسی منتشر شده و علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.
 مقالات پذیرش شده در فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب