مجله تحول در علوم انسانی

مجله تحول در علوم انسانی

Journal of Evolution in Humanitiesپوستر مجله تحول در علوم انسانی

فعالیت مجله «تحول در علوم انسانی» (علمی - تخصصی) در دبیرخانه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، از کلیه اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و کارگروه­‌های تخصصی این شورا و همچنین استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و موسسات حوزوی دعوت به ارسال مقاله می‌­گردد.

مجله تحول در علوم انسانی، مقالاتی را می‌پذیرد که حاصل یک پژوهش اصیل باشند و با موضوع نشریه یعنی تحول و ارتقاء در رشته‌های علوم انسانی تطابق داشته باشند. مقالاتی که به ارائه یک نظریه، الگو و یا بررسی موردی عمیق می‌پردازند و موضوعات آنها حول محورهای پژوهشی (اسلامی‌‏سازی، بومی‏‌سازی، روزآمدی، کارآمدی و تحول و نوآوری در رشته­‌های علوم انسانی) شناخته شوند؛ در اولویت چاپ خواهند بود.

آثار در هر سه رویکرد کمی، کیفی و آمیخته پذیرش خواهند شد.