دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی

دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی

New Humanities Researchپوستر دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی

مجله » پژوهش های نوین علوم انسانی» نشریه‌ای با رسالت پژوهشی و تحقیقی است که تلاش دارد در ارتقای سطح معرفت ایفای نقش نماید. « پژوهش های نوین علوم انسانی » با اتکا به دانش بومی در نظر دارد تا رویکردی میان رشته‌ای در حوزه های مختلف علوم انسانی را عرضه بدارد ، هم‌چنین از ره‌گذر نقد و تحلیل نظریه‌های جاری در حوزه علوم انسانی ، سعی در ترسیم حوزه‌های نوین نظریه‌پردازی دارد تا از این طریق دیدگاه های نوین مطرح و امکان استناد به آن‌ها فراهم گردد. مجله «پژوهش های نوین علوم انسانی»، تلاش می کند فضایی برای گفتگوی محققانه اندیشمندان و پژوهشگران کشور فراهم آورد . هدف بنیادین ما، ایجاد روح تتبع و تحقیق در میان پزوهشگران و محققان است تا در سیر تحول و پژوهش بتوانند خلأ علمى رشته ‏هاى مختلف علوم انسانى را پر کرده، راه را براى بازخیزى تمدن اسلامى هموار کنند.مقالات پذیرش شده در دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی