ماهنامه علوم و فناوری های مهندسی

ماهنامه علوم و فناوری های مهندسی

Online Journal of Engineering Sciences and Technologiesپوستر ماهنامه علوم و فناوری های مهندسی

Online Journal of Engineering Sciences and Technologies (OJEST) is a peer-reviewed multidisciplinary journal devoted to online publication of original research papers in order to exchange information and views of researchers and scholars on significant aspects of engineering. The focus is on different aspects of engineering sciences and technologies influencing human interaction with built environment, covering all topics related to planning, design and construction of built environment for human comfort, safety and well-being. 
This journal will include primary research articles, expert discussions on current scientific and technical issues and case studies written in English. Articles are selected that are relevant to both academics and practitioners of engineering sciences and technologies covering all categories of planning, design and construction with engineering approach, but OJEST particularly encourages contributions on applied subjects and topics.
OJEST is an open-access online monthly. Therefore, users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. The major categories and themes are as follows:

• Civil Engineering, Structure and Construction
• Architectural Engineering, Planning and Design
• Materials, Industrial Design and Manufacturing
• Urban Infrastructure, Environment, Health and Safety in Built Environment