فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

Research in Human Resource Managementپوستر فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی از زمستان سال 1387 بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1387/7/6 با شماره پروانه‌ی 124/3526، در مرکز پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی وابسته به دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های جامع و افسری امام حسین (ع)، تهران، علامه طباطبایی (ره)، تربیت مدرس، صنعتی شریف، بقیه الله (عج) و شهید بهشتی (ره) راه‌اندازی و منتشر گردید.

 این نشریه در تاریخ 1389.6.15 با شماره نامه 15749/11/3/89 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به دریافت درجه علمی - پژوهشی از شماره اول گردید.

این نشریه در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع  انسانی مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی