فصلنامه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی

فصلنامه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی

Information and Communication Technology Innovationsپوستر فصلنامه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی

نشریه علمی «نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی»، براساس نامه شماره  پروانه انتشار به شماره ثبت 92/20498 مورخ 92/08/05  از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از  پاییز 1397توسط دانشکده و پژوهشکده مهندسی فن اوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر می شود به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای کمک به اعتلاء و ارتقای دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ارائه پیشرفت های جدید و دستاوردهای علمی و تخصصی اقدام به چاپ مقالات علمی و پژوهشی می نماید.

این نشریه در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

1- راهبردها و آینده پژوهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
2- شبکه های اجتماعی برخط
3- امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- فضای سایبر
5- کاربردها و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات

6- مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

8- هوشمندسازی ( شهر هوشمندو ......)

تذکر: مقاله‌های ارسالی نباید در نشریه ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند.