ماهنامه کاربرد و علم دیوایس های الکترونیکی

ماهنامه کاربرد و علم دیوایس های الکترونیکی

Journal of Electronic Devices Science and Applicationپوستر ماهنامه کاربرد و علم دیوایس های الکترونیکی

از نویسندگان و پژوهشگران محترمی که علاقه مند به ارسال مقالات خود به ژورنال ملی Electronic Devices Science and Application با محورهای موضوعی زیر ارسال نمایند به وب سایت رسمی این ژورنال مراجعه و مطابق الگو مقالات خود را به زبان انگلیسی در این سایت ارسال نمایند. مقالات پس از داوری در سایت ژورنال نمایه خواهند شد. همچنین ۱۰ مقاله برتر در ماهنامه مهندسی در پزشکی چاپ خواهند شد. 

محورهای موضوعی:

نیمه هادی ها، نانوالکترونیک، الکترونیک نوری، مدارهای مجتمع آنالوگ، سیستم ها و مدارهای مجتمع دیجیتال، سیستم ها و مدارهای مجتمع دیجیتال مخلوط، مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی، الکترونیک صنعتی، سیستم های الکترومکانیک، رباتیک، تجهیزات کامپیوتری، الکترونیک قدرت و سایر موارد مرتبط

آدرس سایت

www.electerical.ir

شماره تماس:

 ۰۲۱۷۷۲۴۷۱۴۷