فصلنامه علوم و فناوری رنگ

فصلنامه علوم و فناوری رنگپوستر فصلنامه علوم و فناوری رنگ

هدف از انتشار نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، کمک به توسعه و اعتلای فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف رنگ و تقویت نشاط علمی در میان پژوهشگران، محققین و دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های جمعی و خودجوش پژوهشی ـ در جهت بالندگی علمی و فرهنگی و نیز فراهم نمودن زمینه‌ای برای تبادل نظرات علمی است.

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ، حاوی آخرین مقالات از دستاوردهای علمی دانش‌پژوهان در کلیه زمینه‌های مرتبط با علوم، فناوری، مهندسی رنگ، مواد رنگزا، فرآیندهای رنگ کردن و پوشش از جمله:

 کنترل و دوباره تولید رنگ,پردازش تصویر,پوشش‌های سطح و خوردگی,رنگ‌های جاذب‌ IR,مواد رنگزای با کاربرد پزشکی,...