دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

Journal of Science and Engineering Elitesپوستر دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

مجله نخبگان علوم و مهندسی نشریه‌ ای جامع با رویکردی پژوهشی و علمی است که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات بصورت دو ماهنامه می نماید.

این نشریه موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 80437 مورخ 96.08.29 گشته است.

لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق سامانه مجله ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات کامل علمی- پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی در زمینه محورهای مجله ارسال نمایند.

این مجله با استفاده از توانمندی های داوران و هیئت تحریریه ارزشمند خود، دارای مدت زمان داوری 2 الی 3 هفته ای می باشد. مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

گروه علوم مهندسی

- مهندسی برق،مهندسی مکانیک،مهندسی کامپیوتر،مهندسی فنآوری اطلاعات،مهندسی عمران و نقشه برداری،مهندسی معماری و شهرسازی و..

گروه علوم انسانی

مدیریت، اقتصاد،حقوق،فلسفه،علوم اجتماعی،حسابداری و...

گروه علوم پایه

شیمی کاربردی، ریاضیات،فیزیک،زمین شناسی،صنایع غذایی و...مقالات پذیرش شده در دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی