فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

Modern Theories of Accounting


پوستر فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

موسسه آموزش عالی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش حسابداری و بر اساس نیاز جامعه سال 1374 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال 1390 با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ  30/ 05 /1390 مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین حسابداری" را دریافت نمود.

پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند مقالات پژوهشی خود را در زمینه های حسابداری ، حسابرسی و سایر موضوعات مرتبط به آدرس پست الکترونیکی[email protected] یا [email protected]  ارسال نمایند.
     لازم به ذکر است در نگارش مقالات ارسالی ، دستورالعمل راهنمای تدوین مقالات به طور کامل رعایت شود. بدیهی است مقالاتی قابل چاپ در مجله خواهد بود که حائز امتیازات لازم در داوری مقالات گردد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه نظریه های نوین حسابداری