فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

Management Strategies in Health System


پوستر فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  به صورت آنلاین و چاپی منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های زیر به زبان فارسی و چکیده انگلیسی مقاله می پذیرد:

 • مدیریت مؤسسات مراقبت سلامت
 • سیاستگذاری و تحلیل سیاست های سلامت
 • اقتصاد سلامت و تحلیل های اقتصادی
 • اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت
 • مدیریت منابع سلامت
 • برنامه ریزی و سازماندهی در حوزه سلامت
 • ارزشیابی و اعتبار بخشی مؤسسات مراقبت سلامت
 • طرح تحول سلامت
 • سلامت و توسعه
 • فناوری سلامت
 • آینده پژوهی و آینده نگاری در سلامت
 • مدیریت بیماری ها و سنجش نتایج اقدامات
 • بازاریابی مراقبت های سلامت
 • مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
 • گزارش مورد مدیریتی در حوزه سلامت
 • مرور(معرفی) کتاب/ رسانه
 • تحلیل سیاست ها و برنامه های سلامت در سطح ملی و بین المللی
 • مطالعات تطبیقی در حوزه سلامت

 

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت